Principal Aprendre El mots encreuats Pinot Noir...

El mots encreuats Pinot Noir...

Mots encreuats Pinot Noir
  • El més destacat

Aboqueu-vos un got de Borgonya vermella i instal·leu-vos a provar els mots encreuats Pinot Noir d’aquesta setmana ...


Creador de mots encreuats

Instruccions:

  • Feu clic a una cel·la de la quadrícula de mots encreuats o feu clic a una pista
  • Feu clic dues vegades sobre una cel·la per alternar entre avall i avall
  • La cel·la activa es ressalta en blau
  • Comenceu a escriure la paraula
  • Prem 'Enter' quan hàgiu acabat d'escriure la paraula
  • La paraula es tornarà verda o vermella si l’heu encertada o equivocada
  • Podeu utilitzar les tecles de tabulació i majúscules per moure’s entre els mots encreuats i les tecles de fletxa

Voleu obtenir més informació?

Articles D'Interès